aktuality

Informace k autorizačním zkouškám 2024
22.3.2024

Česká komora zeměměřičů vypisuje první termín autorizačních zkoušek v roce 2024.

Změna ve složení představenstva ČKZ
20.3.2024

Ing. Ivo Hanzl rezignoval na funkci předsedy představenstva ČKZ.

NEWSLETTER ČKZ Č. 2/2024
1.3.2024

Aktuální informace z dění v České komoře zeměměřičů.

Informace k úhradě členského příspěvku 2024
26.2.2024

Podklady pro úhradu členského příspěvku pro rok 2024.

Zasedání dozorčí rady
5.2.2024

Ve středu 31. ledna 2024 se uskutečnilo první zasedání dozorčí rady ČKZ.

Zkoušky AZI
2.2.2024

Bližší informace k plánovaným zkouškám AZI v roce 2024.

Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě
2.2.2024

Doporučený postup pro obnovu kvalifikovaného certifikátu.

Aktuální informace o ČKZ
2.2.2024

Informace o zápisu ČKZ do rejstříku OVM a dalších krocích v nadcházejícím období.

NEWSLETTER ČKZ Č. 1/2024
2.2.2024

Aktuální informace z dění v České komoře zeměměřičů.

Výzva PS Legislativa
1.2.2024

PS Legislativa vyzývá AZI k zapojení do procesu připomínkování legislativy.

Zasedání představenstva ČKZ
12.1.2024

V úterý 9. ledna 2024 se v Praze konalo první zasedání představenstva České komory zeměměřičů.

Zápis z ustavujícího sněmu & vnitřní legislativa ve znění schválených PN
10.1.2024

Představenstvo ČKZ zveřejnilo zápis z ustavujícího sněmu ČKZ s odsouhlasenými vnitřními předpisy.

Zasedání stavovského soudu
5.1.2024

V pátek 5. ledna se konalo první zasedání stavovského soudu.

NEWSLETTER ČESKÉ KOMORY ZEMĚMĚŘIČŮ Č. 6
20.12.2023

Newsletter ČKZ - Ohlédnutí přípravného výboru za ustavujícím sněmem ČKZ

Jmenování Autorizační rady ČKZ
20.12.2023

Předseda ČÚZK jmenoval členy Autorizační rady ČKZ

Vyjádření předsedy představenstva
18.12.2023

Informace o plánovaných krocích v začátku funkčního období orgánů ČKZ.

Členové orgánů České komory zeměměřičů
13.12.2023

Autorizovaní zeměměřičtí inženýři na ustavujícím sněmu ČKZ zvolili členy orgánů komory.

NEWSLETTER ČESKÉ KOMORY ZEMĚMĚŘIČŮ Č. 5
8.12.2023

Přípravný výbor zveřejnil souhrn podstatných informací před ustavujícím sněmem ČKZ.

NEWSLETTER ČESKÉ KOMORY ZEMĚMĚŘIČŮ Č. 4
3.12.2023

Přípravný výbor zveřejnil bližší informace k ustavujícímu sněmu ČKZ.

Program jednání, návrh rozpočtu a PN k vnitřní legislativě
29.11.2023

Přípravný výbor zveřejnil na webu komory program jednání, návrh rozpočtu ČKZ a pozměňovací návrhy k vnitřní legislativě.

Newsletter České komory zeměměřičů č. 3
23.11.2023

Aktuální informace PV ČKZ ke kandidátům do komory, přípravám sněmu a možnosti ubytování během sněmu.

Newsletter České komory zeměměřičů č. 2
15.11.2023

Aktuální informace od přípravného výboru ČKZ.

Newsletter České komory zeměměřičů
9.11.2023

Aktuální informace týkající se České komory zeměměřičů.

Ubytování v hotelu Clarion Congress
8.11.2023

Možnost rezervace ubytování v době konání sněmu v hotelu Clarion.