Informace ke zkouškám AZI - podzim 2024

24.6.2024

V souladu s čl. 13 Autorizačního a zkušebního řádu Česká komora zeměměřičů oznamuje všem zájemcům o získání autorizace pro ověřování výsledků zeměměřických činností, že se příští zkoušky AZI budou konat na začátku listopadu 2024 v sídle ČKZ, Bohdalecká 1460/8, 101 00 Praha 10.

Upozorňujeme, že pokud se na avizovaný termín zkoušek nepřihlásí dostatečný počet uchazečů, budou zkoušky přeloženy na náhradní termín. Přesné datum konání zkoušek bude žadatelům oznámeno nejpozději 14 dní před samotnou zkouškou

Řádně vyplněné žádosti s přílohami zasílejte na adresu: Bohdalecká 1460/8,101 00 Praha 10. Elektronicky můžete přihlášky zasílat do datové schránky ČKZ: 3t9a37t nebo na e-mail: dagmar.dopham@ckz.cz

Uzávěrka přihlášek na listopadový termín zkoušek: 4. 10. 2024.

Platba za zkoušky se hradí předem na účet Komory: 336777227/0300

Částka: 5 000 Kč

Variabilní symbol: datum narození žadatele ve formátu DDMMRRRR

Pokud budete žádost a přílohy zasílat elektronicky, prosíme o zaslání originálů opatřenými elektronickými podpisy, případně ověřených konverzí.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Přejeme vám úspěšnou přípravu na zkoušky.

kancelář ČKZ 

 

Ke stažení:

Formulář - Žádost o udělení autorizace

Příloha č. 1 - Potvrzení o odborné praxi

Příloha č. 2 - Přehled výsledků zeměměřických činností vykonaných žadatelem

VZOR - Příloha č. 1

VZOR - Příloha č. 2

Seznam předpisů a doporučené literatury ke zkouškám

Přehled základních zkušebních otázek k autorizační zkoušce

zobrazit Všechny zprávy