Pozvánka: Seminář pro geodety k DTM kraje (Plzeň)

22.5.2024

Dovolujeme si vás pozvat na informační seminář týkající se problematiky pořizování dat pro digitální technické mapy krajů (DTMK) zaměřený na činnost geodeta a jeho úlohu v procesu pořizování dat do DTM kraje.

Seminář se koná v úterý 11. června 2024 od 11:00 hodin do 14:00 hodin v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18 v Plzni v sále ZPK v 1. poschodí.

V případě zájmu je nutné se k účasti na semináři zaregistrovat vyplněním formuláře uvedeného na portále DTM kraje. Kapacita sálu je 90 posluchačů. (Po vyčerpání kapacity bude dalším zájemcům odeslán v předstihu odkaz na online přenos).

Program semináře v blocích:

  1. Aktuální informace o DTM Plzeňského kraje
  2. Legislativa a metodika DTM
  3. Základní prostorová situace
  4. Technická infrastruktura
  5. Dopravní infrastruktura

Členění bloků (3.-5.):

  • Jak pořídit data (měření, odvozování, ontologie)
  • Jak data zpracovat (možnosti zpracování, pravidla zpracování)
  • Jak data předat (předběžné kontroly, posílání dat)

Na semináři mimo jiné vystoupí i zástupce České komory zeměměřičů.

zobrazit Všechny zprávy