Proběhly první autorizační zkoušky pod hlavičkou ČKZ

23.5.2024

Česká komora zeměměřičů realizovala první zkoušky odborné způsobilosti jako příspěvek k úspěšnému spuštění digitalizace stavebních řízení

Česká komora zeměměřičů s potěšením oznamuje úspěšné dokončení prvních autorizačních zkoušek. První zkoušky odborné způsobilosti pod hlavičkou ČKZ se konaly ve čtvrtek 23. května 2024 v sídle Komory v Praze-Michli. Jedná se o důležitý milník pro geodetický obor, protože do roku 2023 zkoušky realizoval Český úřad zeměměřický a katastrální. Autorizovaní zeměměřičtí inženýři, kterých není jako odborných technických specialistů dostatek tak rozšíří své řady a zapojí se mimo jiné do údržby digitálních technických map, které na portále stavebníka budou podle nového stavebního zákona využívat všichni účastníci stavebních řízení.

Průběh a výsledky zkoušek

Zkoušky odborné způsobilosti se naposledy konaly v červnu 2023 na Českém úřadě zeměměřickém a katastrálním. 1. července 2023 pak vešla v účinnost novela zákona o zeměměřictví, která uzákonila vznik České komory zeměměřičů a zkoušky odborné způsobilosti jsou nyní v její kompetenci. Při přípravě nových zkoušek ČKZ úzce s ČÚZK spolupracovala, a to jak při přípravě zkušebních otázek, podkladů, tak při realizaci dne zkoušek.

Na první termín zkoušek odborné způsobilosti se přihlásilo celkem 14 žadatelů, z nichž 12 splnilo kritéria a byli připuštěni před odbornou komisi. Zkoušku úspěšně složilo 10 žadatelů, kterým zkušební komise doporučí Autorizační radě udělení autorizace. Autorizovanými zeměměřickými inženýry se stanou složením slibu na Slavnostním předávání osvědčení o autorizaci, které se bude konat 5. června 2024 v prostorách Poslanecké sněmovny.

Další termín autorizačních zkoušek plánuje Komora realizovat v podzimních měsících, o konkrétním termínu budeme informovat zde na webu Komory.  

zobrazit Všechny zprávy