Pozvánka na seminář: DTM pro geodety (Praha)

21.5.2024

Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Středočeský kraj ve spolupráci s Českou komorou zeměměřičů a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním si vás dovolují pozvat na seminář Digitální technická mapa kraje pro geodety. Seminář se týká problematiky pořizování a předávání dat pro digitální technickou mapu krajů (DTM), zaměřený na činnost geodeta a jeho úlohu v procesu pořizování dat do DTM.

Upozorňujeme, že s ohledem na velký zájem bylo změněno místo konání: 

Akce se koná 6. června 2024 od 9:20 v Zastupitelském sále, Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1 (nové místo konání)

POZVÁNKA

Program: 

  1. Úvod, informace o stavu IS DTM kraje
  2. Informace o IS DMVS (ČÚZK)
  3. Informace od ČKZ 
  4. Principy vedení DTM (workflow ZPS, DTI)
  5. Základní prostorové situace, principy vedení dat, příjem, výdej, kontroly, topologie
  6. Pravidla pro měření objektů, náležitosti GAD, návody
  7. DTI, principy vedení a aktualizace dat
  8. Registrace rozsahů editace DTI a částí DTI v IS DMVS
  9. Portál DTM kraje (mapový klient, předběžná kontrola dat)
  10. Různé, otázky a odpovědi

K ÚČASTI NA SEMINÁŘI JE NUTNÉ SE REGISTROVAT PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE.

Dotazy či komentáře před konáním semináře prosím směřujte na e-mail dtm@ipr.praha.eu

zobrazit Všechny zprávy