Pozvánka na seminář pro geodety k DTM Jihočeského kraje

30.5.2024

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů, si vás dovoluje pozvat na seminář pro geodety, jehož obsahem budou modelové příklady zpracování zakázky základní prostorové situace (ZPS) a technické infrastruktury (TI).

Semináře se shodným program proběhnou ve 2 termínech:

  • 14. června 2024 (pátek) od 9:00
  • 21. června 2024 (pátek) od 9:00 

v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice (v kruhovém sále zastupitelstva).

REGISTRACE (Svou účast potvrďte prosím prostřednictvím registrace)

Případné dotazy směřujte na e-mail: hulec@kraj-jihocesky.cz

Těšíme se na viděnou.

Za organizátory,

Ing. Romana Vačkářová

vedoucí oddělení

zobrazit Všechny zprávy