Zajímavé odkazy

Obecné informace ohledně vzniku projektu DTM krajů, legislativním procesu a způsobu financování.

Dokumenty

Pozměňovací návrhy k vnitřní legislativě

Pozměňovací návrh - Dolista
Stáhnout
Pozměňovací návrh - Jelinková
Stáhnout
Pozměňovací návrh - Knížková
Stáhnout
Pozměňovací návrh - Nedoma
Stáhnout
Pozměňovací návrh - Sienczak
Stáhnout
Pozměňovací návrh - Velíšková
Stáhnout
Pozměňovací návrh - Vonička
Stáhnout
Pozměňovací návrh - Ziegler
Stáhnout
Pozměňovací návrh přípravného výboru k AZŘ
Stáhnout
Pozměňovací návrh přípravného výboru k DSŘ
Stáhnout
Pozměňovací návrh přípravného výboru k JVŘS
Stáhnout
Pozměňovací návrh přípravného výboru k OJVŘ - digitální deník
Stáhnout
Pozměňovací návrh přípravného výboru k OJVŘ - členské příspěvky
Stáhnout
Pozměňovací návrh přípravného výboru k PEŘ
Stáhnout
Skupina AZI - Návrh změn - Organizační - jednací a volební řád_1
Stáhnout
Skupina AZI - Návrh změn - Organizační - jednací a volební řád_2
Stáhnout
Skupina AZI - Návrh změn - Organizační - jednací a volební řád_3
Stáhnout
Skupina AZI - Návrh změn - Profesní a etický řád České komory zeměměřičů
Stáhnout
Skupina AZI - Návrh změn - Prozatimní pravidla ustavující sněmu České komory zeměměřičů
Stáhnout

Návrhy vnitřní legislativy ČKZ

No items found.

DMVS + DTM KRAJŮ

Odkaz na prezentaci ohledně obsahu DTM krajů a vysvětlení pojmů a rolí.

Úvod do problematiky DTM a DMVS

DTMŽ – digitální technická mapa Správy železnic

Materiály a informace zveřejněné pro práci ve vymezeném území Správy železnic – tvorba a aktualizace dat, modelový objektové železniční katalog, datový model a informace k přechodnému období, ve kterém se již nacházíme.

Digitální technická mapa železnice – TECHNICKÉ STANDARDY -www.spravazeleznic.cz

DTM Hl. m. Prahy a Středočeského kraje

Přehledné informace pro orientaci v problematice DTM a DMVS v krajském pojetí.

Digitální technická mapa hl. m. Prahy a Středočeského kraje

DTM Olomouckého kraje

Přehledné informace pro orientaci v problematice DTM a DMVS v krajském pojetí.

DTM OK

PREZENTACE O DTM ZLÍNSKÉHO KRAJE

Odkaz na seminář o DTM pro obce. Spousta aktuálních užitečných informací z prostředí DTM a obce jako vlastníka, správce, uživatele, zakladatele, vyjadřovatele (Části DTI), Editora DTI.

DTM_Seminare_obce_unor2024.pdf

INFORMACE Z WIKIPEDIE

Letmý pohled do historie a shrnutí, jak to bylo před legislativním procesem. Začátek o DTM pro laiky.

Digitální technická mapa – Wikipedie

WEBOVÝ PORTÁL ASOCIACE PODNIKATELŮ V GEOMATICE

Informační videa k DTM

APGEO DTM