Legislativa v DTM

Digitální technická mapa

Dokumenty

Pozměňovací návrhy k vnitřní legislativě

Pozměňovací návrh - Dolista
Stáhnout
Pozměňovací návrh - Jelinková
Stáhnout
Pozměňovací návrh - Knížková
Stáhnout
Pozměňovací návrh - Nedoma
Stáhnout
Pozměňovací návrh - Sienczak
Stáhnout
Pozměňovací návrh - Velíšková
Stáhnout
Pozměňovací návrh - Vonička
Stáhnout
Pozměňovací návrh - Ziegler
Stáhnout
Pozměňovací návrh přípravného výboru k AZŘ
Stáhnout
Pozměňovací návrh přípravného výboru k DSŘ
Stáhnout
Pozměňovací návrh přípravného výboru k JVŘS
Stáhnout
Pozměňovací návrh přípravného výboru k OJVŘ - digitální deník
Stáhnout
Pozměňovací návrh přípravného výboru k OJVŘ - členské příspěvky
Stáhnout
Pozměňovací návrh přípravného výboru k PEŘ
Stáhnout
Skupina AZI - Návrh změn - Organizační - jednací a volební řád_1
Stáhnout
Skupina AZI - Návrh změn - Organizační - jednací a volební řád_2
Stáhnout
Skupina AZI - Návrh změn - Organizační - jednací a volební řád_3
Stáhnout
Skupina AZI - Návrh změn - Profesní a etický řád České komory zeměměřičů
Stáhnout
Skupina AZI - Návrh změn - Prozatimní pravidla ustavující sněmu České komory zeměměřičů
Stáhnout

Návrhy vnitřní legislativy ČKZ

No items found.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

ČÚZK- Právní předpisy (cuzk.cz)

VYHLÁŠKY O DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPĚ KRAJE

Vyhláška č. 393/2020 Sb. a vyhláška č. 186/2023 Sb. o digitální technické mapě kraje: které definují obsah DTM, zjednodušený způsob vedení DTM, způsob předávání údajů o změnách obsahu DTM, výměnný formát DTM, poskytování údajů z DTM, obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců DTI, obsah seznamu editorů DTM.

Vyhláška č. 393/2020 Sb.

ZÁKON O ZEMĚMĚŘICTVÍ

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,§4b,kterým je upraveno vedení digitálních technických map.

Zákon 200/1994 Sb.

STAVEBNÍ ZÁKON

Zákon č. 283/2021 Sb.