Změna ve složení představenstva ČKZ

20.3.2024

V úterý 19. března 2024 rezignoval z osobních důvodů na funkci předsedy a zároveň i člena představenstva České komory zeměměřičů Ing. Ivo Hanzl. Představenstvo ČKZ vzalo jeho rezignaci na vědomí a dohodlo se na okamžitém ukončení funkce i členství v orgánu ČKZ.

Osloveni s nabídkou členství v představenstvu byli v souladu s podmínkami „Organizačního, volebního a jednacího řádu“ náhradníci Ing. Jan Plavec a Ing. Petr Adamík, kteří měli na sněmu ve volbách do představenstva shodný počet hlasů. Termín pro vyjádření byl stanoven na 22. března 2024.

V případě, že projeví zájem oba, bude rozhodnuto losem, který z nich se stane členem jako první náhradník.

Z členů představenstva bude následně na řádném zasedání tohoto orgánu, konaného dne 16. dubna 2024, zvolen nový předseda, případně i oba místopředsedové. Do doby volby nového předsedy je dle čl. 42 Organizačního, jednacího a volebního řádu pověřen 1. místopředseda Ing. Libor Vavrečka.

Představenstvo ČKZ tímto vyjadřuje poděkování Ing. Hanzlovi za odvedenou práci pro ČKZ nejen jako předsedovi představenstva, ale také za práci, kterou pod jeho vedením dokázal v krátkém čase udělat přípravný výbor.

zobrazit Všechny zprávy