Zkoušky AZI

2.2.2024

Od jmenování autorizační rady ČKZ předsedou ČÚZK koncem loňského roku probíhala přípravná jednání završena jednáním na úrovni předsedy ČÚZK Ing. Karla Štencela a předsedy ČKZ Ing. Ivo Hanzla.

Na 15. 2. 2024 je svoláno úvodní jednání autorizační rady, kde bude zvolen její předseda a místopředseda, probere se proces autorizací a dohodnou se konkrétní role členů autorizační rady.

Vzhledem k požadavkům „co nejdříve zkoušet“ se představenstvo ČKZ rozhodlo v maximální míře přebrat předchozí praxi zkoušek na ČÚZK. Zkušební otázky zatím zůstávají bez podstatných změn, jsou předběžné dohody se zkušebními komisaři, kteří zkoušeli ÚOZI, že mají zájem zkoušet i pod komorou a je předběžná domluva s VÚGTK, že zajistí přípravný seminář.

Vyhlášení zkoušek plánujeme na přelomu února a března, přípravný seminář budeme pořádat měsíc před zkouškami, které plánujeme na květen.

Upozorňujeme, že vlastní autorizace se uděluje ke dni složení předepsaného slibu. Tento slavnostní akt zajistí ČKZ v důstojných prostorách na území Hl. m. Prahy cca do 14-ti dní od úspěšného složení zkoušky.

zobrazit Všechny zprávy