Zasedání představenstva ČKZ

12.1.2024

V úterý 9. ledna 2024 se konalo první zasedání představenstva České komory zeměměřičů. Přítomni byli předseda představenstva Ing. Ivo Hanzl a dále Ing. Radomír Havlíček, Ing. Zbyněk Kugler, Ing. Martin Nedoma, Ing. Libor Vavrečka a Ing. Petr Žváček, vzdáleně se k jednání připojil Ing. Robert Šinkner, MBA.

Členové představenstva si v souladu s čl. 41 Organizačního, volebního a jednacího řádu zvolili 1. místopředsedou Ing. Libora Vavrečku a 2. místopředsedou Ing. Roberta Šinknera, MBA.

Členové představenstva dále stanovili hlavní oblasti, kterými se budou ve svém funkčním období zabývat, a odpovědné osoby za tyto oblasti:

-       Kancelář komory a ekonomika – Ing. Ivo Hanzl

-       Strategie a legislativa – Ing. Radomír Havlíček

-       Propagace a komunikace – Ing. Libor Vavrečka

-       Vzdělávání – Ing. Robert Šinkner, MBA

-       Odborná skupina (standardy, předpisy a certifikáty) – Ing. Martin Nedoma

-       Vnější vztahy – Ing. Zbyněk Kugler

-       Rejstřík AZI a informační systém – Ing. Petr Žváček

zobrazit Všechny zprávy