Zápis z ustavujícího sněmu & vnitřní legislativa ve znění schválených PN

10.1.2024

Představenstvo České komory zeměměřičů zveřejnilo zápis z ustavujícího sněmu, který se konal 11. prosince 2023 v Praze, spolu se Zprávou o činnosti Přípravného výboru ČKZ, Základním plánem činnosti ČKZ pro příští období, Rozpočtem ČKZ a Prezenční listinou ze sněmu. Dokumenty jsou k dispozici v sekci Ke stažení nebo na níže uvedených odkazech:

Zápis z ustavujícího sněmu ČKZ

Zpráva o činnosti přípravného výboru ČKZ

Plán činnosti ČKZ pro období 2024 

Návrh rozpočtu ČKZ 2024 - 2026 

Prezenční listina z ustavujícího sněmu ČKZ (Originál prezenční listiny je k nahlédnutí v kanceláři ČKZ).

Vnitřní předpisy ve znění schválených pozměňovacích návrhů jsou k dispozici zde:

Autorizační a zkušební řád

Jednací a volební řád sněmu

Profesní a etický řád

Disciplinární a smírčí řád

Organizační, jednací a volební řád

zobrazit Všechny zprávy