Výzva PS Legislativa

1.2.2024

Zapojení se do PS Legislativa

Představenstvo ČKZ v souladu s Organizačním, jednacím a volebním řádem České komory zeměměřičů rozhodlo o zřízení stálé pracovní skupiny Legislativa. Posláním pracovní skupiny legislativa bude:

-     v procesu připomínkování legislativy vypořádání připomínek vzešlých od členů ČKZ,

-     sledovat vývoj a souvislosti vznikající legislativy a vzájemně se informovat,

-     být iniciátorem nové legislativy a případně se na ní podílet,

-     koordinovat související činnosti uvnitř i vně ČKZ.

Oslovujeme tímto zájemce o práci v pracovní skupině. Svou žádost s motivačním sdělením a informací o Vašich zkušenostech v této oblasti prosím zasílejte volnou formou na Kancelář ČKZ na info@ckz.cz do 19. 2. 2024.

Pověřený AZI

Představenstvo ČKZ v souladu s Organizačním, jednacím a volebním řádem České komory zeměměřičů rozhodlo zavést systém připomínkování legislativy, která je ČKZ jako orgánu veřejné moci zasílána k připomínkám. Systém je založen na principu, že každému členovi ČKZ umožňuje se připomínkového řízení účastnit, vypořádání připomínek ČKZ zajišťuje právě vznikající pracovní skupina legislativa a konečné připomínky schvaluje a zajišťuje odeslání žadateli o připomínky představenstvo komory.

Vzhledem k tomu, že není reálné ve zpravidla 14-ti denní a kratší době z jednoho centra všechny připomínky řešit a vypořádat, tak se zavádí role „pověřený AZI“, který bude zastupovat mezi sebou přirozeně komunikující skupiny AZI, bude mu umožněn přístup na sdílený prostor, kde bude mít možnost zapisovat ve „své“ skupině prodiskutované návrhy a bude partnerem pro komunikaci s pracovní skupinou Legislativa.

Obracíme se na členskou základnu, aby podle výše uvedeného se v přirozených skupinách shodla a zaslala kontakt na „pověřeného AZI“ s informací jakou skupinu zastupuje. Tyto informace budou zveřejněny a udržovány na portále ČKZ.

Kontakt a jakou skupinu zastupujete zasílejte na Kancelář ČKZ na info@ckz.cz do 19. 2. 2024.

Dovolujeme si upozornit, že vzhledem k velmi omezenému rozpočtu ČKZ nepočítáme s vyplácením odměn za práci „pověřeného AZI“.

zobrazit Všechny zprávy