Vyjádření předsedy představenstva

18.12.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

děkujeme vám všem za aktivní účast na ustavujícím sněmu České komory zeměměřičů.

V současné době právníci vyhotovují zápis, který v zákonné lhůtě, třiceti dní od konání sněmu, zveřejníme na webu ČKZ společně s předpisy komory ve znění schválených pozměňovacích návrhů a ostatními schválenými dokumenty.

Funkční období zvolených orgánů začíná 1. ledna 2024 a představenstvo ČKZ zahájí svoji činnost na svém prvním zasedání 9. ledna 2024.

Přejeme všem členům ČKZ klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce.

Ing. Ivo Hanzl

předseda představenstva

zobrazit Všechny zprávy