Pozvánka na ustavující sněm ČKZ

11.10.2023

Přípravný výbor České komory zeměměřičů srdečně zve všechny autorizované zeměměřické inženýry na ustavující sněm, který se uskuteční

v pondělí 11. prosince 2023 od 10:00 v hotelu Clarion Congress v Praze (Freyova 33).

-         S ohledem na počet AZI a možný počet účastníků bude prezence od 8 do 10 hod (Při prezenci bude ověřována totožnost, prezence bude řazena podle čísla oprávnění)

-         V případě, že při zahájení sněmu nebude přítomna nadpoloviční většina všech AZI, bude přípravným výborem na 11. 12. 2023 na 11:00 svolán druhý ustavující sněm (náhradní sněm bude usnášeníschopný při jakémkoliv počtu účastníků).

-         Vzhledem k velkému počtu účastníků sněmu bude hlasování pouze elektronicky (prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu, notebooku apod.). V sále budou přítomni asistenti, kteří vám v případě potíží s technikou pomůžou.

Další podklady budou průběžně zveřejňovány na webu www.ckz.cz:

-         Dne 6. 11. 2023 budou na webových stránkách komory zveřejněny vnitřní předpisy pro jednání sněmu k možnému připomínkování. Připomínky bude možné uplatnit do 20. 11. 2023.

-         Do 20. 11. 2023 je možné prostřednictvím níže uvedeného odkazu předkládat přípravnému výboru nominace do orgánů Komory (tj. představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu)

Přihláška do orgánů ČKZ (List kandidáta): https://forms.gle/JQyo1NsgfiFEHy5n6

-         Do 27. 11. 2023 budou na webu www.ckz.cz zveřejněny finální dokumentace pro ustavující sněm, program sněmu, vnitřní předpisy Komory, návrh rozpočtu na roky 2024–2026, kandidátky do orgánů komory a další informace k organizaci sněmu

Snahou přípravného výboru České komory zeměměřičů je zajistit hladký a plynulý průběh ustavujícího sněmu. S ohledem na finanční náročnost takto velké akce prosíme všechny autorizované zeměměřické inženýry, aby včas potvrdili svou účast přes registraci níže, případně informovali o neúčasti na info@ckz.cz.  

Registracena sněm: https://forms.gle/A54B72rsUMuEnLHCA

Registrace až v den konání sněmu bude také možná, nicméně může vzhledem k časově náročnému programu způsobit organizační problémy a zbytečné zdržení hned na začátku jednání.

 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou.

 

Přípravný výbor České komory zeměměřičů  

Pozvánka v PDF 

zobrazit Všechny zprávy