Pojištění AZI

26.3.2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, autorizovaní zeměměřičtí inženýři,

ČKZ je ve fázi vyjednávání a výběru nejvhodnějšího makléře a pojišťovacího produktu, které povedou k rámcové smlouvě tak, aby podmínky pojištění byly výhodné pro členskou základnu ČKZ, a to nejen finančně, ale také nabízenými službami jako je zkušenost s likvidací škodních událostí a dalších doplňkových služeb. ČKZ má v plánu po výběru nabídnout všem členům komory přistoupení k této rámcové smlouvě a využít výhodných podmínek takto sjednaných. Očekáváme, že tato nabídka bude zveřejněna nejpozději do konce měsíce dubna 2024.

Dle článku 7 Organizačního, jednacího a volebního řádu České komory zeměměřičů a v návaznosti na to dle článku 4 bod 4, Profesního a etického řádu České komory Zeměměřičů, má AZI povinnost mít pojištění profesní odpovědnosti. Tedy takové, které kryje škodní události ověření dokumentace, kterou ověřovatel potvrdil, ale třeba nevypracovával. ČKZ bude moci splnění této podmínky dané vnitřními předpisy kontrolovat dle článku 7 bod 2 Organizačního, jednacího a volebního řádu České komory zeměměřičů.

Vzhledem k tomu, že na ustanovujícím sněmu byl schválen pozměňující návrh, který vyloučil pojištění z kompletního balíčku členského poplatku ČKZ a AZI tedy mají možnost se nechat pojistit dle svého uvážení, je opravdu velmi důležité při samostatném uzavírání pojistek požadovat PROFESNÍ odpovědnost. Zároveň je důležité to, že AZI není vždy nositel zakázky a leckdy je zaměstnancem, tedy pojištění odpovědnosti právnické osoby se na jeho činnost většinou nevztahují z pohledu výjimek pojistného plnění (to samé platí i pro odpovědnosti osobní, které někteří zaměstnanci mají). Pojišťovny řeší, zda chyba, která způsobila v konečném důsledku nějakou škodu, byla nebo nebyla způsobena přímo či nepřímo (ověření) tou kterou dotčenou osobou. Základní parametr pro PROFESNÍ pojištění odpovědnosti je krytí do výše 250 000 Kč a samotná podmínka profesního charakteru pojištění.

Je v našem zájmu, abychom se vůči našim objednatelům prezentovali jako důvěryhodní partneři, kteří si uvědomují, že chybu může udělat každý, ale rizika z toho plynoucí jsou řešena pomocí všech dostupných pojistných mechanismů.

zobrazit Všechny zprávy