Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě

2.2.2024

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu KAPITOLA I, Článek 3, odst.12) „kvalifikovaným elektronickým podpisem“ zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy s § 5 a 6 zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a § 16 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, část ustanovení níže:

“ … Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti v elektronické podobě …. Výsledek zeměměřické činnosti v elektronické podobě a text a číslo podle věty první autorizovaný zeměměřický inženýr podepíše kvalifikovaným elektronickým podpisem a opatří kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem….”

 představenstvo ČKZ doporučuje následující postup pro stávající AZI pro obnovu kvalifikovaného certifikátu (varianta pro Certifikační autoritu PostSignum, v případě jiného poskytovatele obdobně).

1) Stáhnout formulář Změna údajů pro vydání certifikátu.pdf podle typu již vydaného certifikátu – fyzická nepodnikající osoba nebo OSVČ.

odkazy:

https://www.postsignum.cz/fyzicke_osoby_.html

https://www.postsignum.cz/podnikatele_osvc_.html

2) Vyplnit formulář pdf + elektronicky podepsat

V oddělení Jiné jméno (údaj určený zákazníkem) vyplnit původní údaje uvedené v certifikátu a do Nové údaje vyplnit:

Autorizovaný zeměměřický inženýr, rozsah autorizace: <rozsah>, číslo autorizace: <číslo>

rozsah autorizace podle jednotlivých písmen a b c; číslo autorizace = vlastní číslo bez lomítka a roku

3) Zaslat na kontaktní obchodní místo certifikační autority s elektronicky podepsaným e-mailem

odkaz: https://www.postsignum.cz/pobocky_ceske_posty.html

4) Z el. adresy caoperator.xx@cpost.cz přijde potvrzení o změně a pak je třeba podat žádost o obnovený certifikát v aplikaci iSignum a jeho následná instalace

5) Pokud se rozhodnete podat žádost o obnovený certifikát a uložit jej na kvalifikovaný prostředek (token, čipová karta), pak musí být žádost generována za pomocí tohoto prostředku

V návaznosti na přechodná ustanovení zákona č. 200/1994 Sb. číslo 17. a 18. zavedena zákonem č.88/2023 Sb. Čl. II:

17. Razítka podle § 16 odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2023, se považují za autorizační razítka podle § 16 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2023, a lze je používat k ověřování výsledků zeměměřických činností autorizovanými zeměměřickými inženýry do jejich výměny, nejdéle do 1. července 2024.

18. Kvalifikované certifikáty podle § 16 odst. 5 zákona č.200/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2023, se považují za kvalifikované certifikáty podle § 16 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2023, a lze je používat k ověřování výsledků zeměměřických činností autorizovanými zeměměřickými inženýry do jejich výměny, nejdéle do 1. července 2024.

Od 1. 7. 2024 je nezbytné mít kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů (token, čipová karta) pro ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti podle § 16f odst. 1 písmeno a), b), a pro písmeno c) minimálně při ověřování výsledků zeměměřické činnosti pro DTM.

zobrazit Všechny zprávy