Návrh vnitřní legislativy ČKZ

6.11.2023

Vážení Autorizovaní zeměměřičtí  inženýři,

přípravný výbor ČKZ Vám dnes, 6. listopadu 2023 překládá návrhy vnitřních předpisů, kterými se bude Česká komora zeměměřičů po ustavujícím sněmu řídit. Tyto předpisy jsou výsledkem tříměsíční práce členů přípravného výboru a advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS.

Organizační, jednací a volební řád upravuje práva a povinnosti členů ČKZ, vedení rejstříku AZI, organizační uspořádání ČKZ, zásady jednání a usnášení orgánů a hospodaření komory.

Autorizační a zkušební řád stanovuje postupy související s udělením autorizace, definuje náležitosti žádosti o udělení autorizace, požadavky na vzdělání a odbornou praxi, obsah a průběh autorizační zkoušky a udělení autorizace.

Disciplinární a smírčí řád upravuje práva a povinnosti účastníků disciplinárního a smírčího řízení.

Profesní a etický řád upravuje práva i povinnosti a profesní a etické zásady AZI.

Pro ustavující sněm vznikl Prozatímní řád ustavujícího sněmu, následující sněmy se pak budou řídit pravidly Jednacího a volebního řádu sněmu.

Doporučuji všem se s příslušnými předpisy seznámit. Znalost předpisů přispěje k hladkému jednání ustavujícího sněmu. Případné náměty a připomínky je možno podat nejpozději do 27.11.2023 přípravnému výboru na e-mailovou adresu info@ckz.cz.

V současné době také probíhají kandidatury do orgánů ČKZ, které končí datem 20. listopadu 2023.

V pondělí 27. listopadu 2023 budou na webu ČKZ zveřejněny finální kandidátky do představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu. Bude zde zveřejněn i program jednání ustavujícího sněmu a další organizační informace.

Těší nás Váš zájem o jednání ustavujícího sněmu, k dnešnímu datu je již zaregistrováno více než 560 AZI, dá se tedy očekávat reprezentativní setkání zeměměřičů a možná co do počtu největší setkání Autorizovaných zeměměřických inženýrů v historii ČR.

Za Přípravný výbor ČKZ

Ing. Ivo Hanzl

předseda přípravného výboru

zobrazit Všechny zprávy