Informace k autorizačním zkouškám 2024

22.3.2024

V souladu s čl. 13 Autorizačního a zkušebního řádu ČKZ oznamuje Česká komora zeměměřičů všem zájemcům o získání autorizace pro ověřování výsledků zeměměřických činností, že autorizační zkoušky proběhnou na přelomu května a června 2024 v prostorách sídla České komory zeměměřičů, Bohdalecká 1460/8, 101 00 Praha 10.

Předběžný termín zkoušek je stanoven na 23. května 2024. Upozorňujeme, že pokud se na avizovaný termín zkoušek nepřihlásí dostatečný počet uchazečů, budou se zkoušky konat v náhradním termínu. Konkrétní datum konání zkoušek bude žadatelům oznámeno nejpozději 14 dní před vlastní zkouškou

Řádně vyplněné žádosti s přílohami zasílejte nebo doručte na adresu České komory zeměměřičů: Bohdalecká 1460/8,101 00 Praha 10. Přihlášky na květnový termín zkoušek (23. 5. 2024) prosím posílejte na kancelář ČKZ do 25. 4. 2024.

 

Pro přípravu ke zkouškám můžete využít seminář VÚGTK, v.v.i.:

Termín konání 23. - 25. dubna 2024

Místo konání: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby

Počet míst: 15 osob na každý den

Účastnický poplatek: 2500 Kč/den (vč. DPH) při platbě předem (2700 Kč/den vč. DPH při platbě v hotovosti na místě).

Více informací a registrace na: https://www.vugtk.cz/odis/skoleni/240/detail/

Ke stažení:

Formulář - Žádost o udělení autorizace

Příloha č. 1 - Potvrzení o odborné praxi

Příloha č. 2 - Přehled výsledků zeměměřických činností vykonaných žadatelem

VZOR - Příloha č. 1

VZOR - Příloha č. 2

Seznam předpisů a doporučené literatury ke zkouškám

Přehled základních zkušebních otázek k autorizační zkoušce

V případě nejasností se obraťte na kancelář České komory zeměměřičů: info@ckz.cz, 603 240 535

zobrazit Všechny zprávy