Aktuální informace o ČKZ

2.2.2024

Představenstvo ČKZ si dovoluje informovat své členy o aktivitách spojených se zápisem České komory zeměměřičů do rejstříku orgánů veřejné moci a s tím souvisejícími dalšími úkony.

Zápis komory do rejstříku orgánů veřejné moci bude proveden na základě zápisu z ustavujícího sněmu, který byl vyhotoven právní kanceláří HAVEL&PARTNERS ve lhůtě 30 dní od sněmu. Vzhledem k tomu, že ČKZ prozatím nemá vlastní datovou schránku, byla dokumentace potřebná k zápisu komory do rejstříku OVM odeslaná v součinnosti s ČÚZK.

Až po provedení zápisu do rejstříku získáme IČ, což umožní získání datové schránky a možnost zřízení bankovního účtu, na který bude možné hradit roční členské příspěvky.

O způsobu a podmínkách platby členských příspěvků budete informováni na webu ČKZ a v samostatném newsletteru. V tuto chvíli nemá představenstvo ČKZ možnost ani uzavírat pracovněprávní smlouvy s případnými novými zaměstnanci kanceláře komory. Prosíme tedy členy ČKZ o trpělivost při postupném zveřejňování informací, situace se jistě zlepší, jakmile bude možné personálně zabezpečit všechny agendy.

zobrazit Všechny zprávy