Kde hledat
informace k DTM

Digitální technická mapa

Dokumenty

Pozměňovací návrhy k vnitřní legislativě

Pozměňovací návrh - Dolista
Stáhnout
Pozměňovací návrh - Jelinková
Stáhnout
Pozměňovací návrh - Knížková
Stáhnout
Pozměňovací návrh - Nedoma
Stáhnout
Pozměňovací návrh - Sienczak
Stáhnout
Pozměňovací návrh - Velíšková
Stáhnout
Pozměňovací návrh - Vonička
Stáhnout
Pozměňovací návrh - Ziegler
Stáhnout
Pozměňovací návrh přípravného výboru k AZŘ
Stáhnout
Pozměňovací návrh přípravného výboru k DSŘ
Stáhnout
Pozměňovací návrh přípravného výboru k JVŘS
Stáhnout
Pozměňovací návrh přípravného výboru k OJVŘ - digitální deník
Stáhnout
Pozměňovací návrh přípravného výboru k OJVŘ - členské příspěvky
Stáhnout
Pozměňovací návrh přípravného výboru k PEŘ
Stáhnout
Skupina AZI - Návrh změn - Organizační - jednací a volební řád_1
Stáhnout
Skupina AZI - Návrh změn - Organizační - jednací a volební řád_2
Stáhnout
Skupina AZI - Návrh změn - Organizační - jednací a volební řád_3
Stáhnout
Skupina AZI - Návrh změn - Profesní a etický řád České komory zeměměřičů
Stáhnout
Skupina AZI - Návrh změn - Prozatimní pravidla ustavující sněmu České komory zeměměřičů
Stáhnout

Návrhy vnitřní legislativy ČKZ

No items found.

WEB ČÚZK

Stránky správce IS DMVS (informačního systému digitální mapy veřejné s právy). Zde se nacházejí novinky v DTM, právní předpisy, prezentace, výchozí metodiky, informace o JVF DTM (jednotný výměnný formát digitální technické mapy) a další informace, které se věnují tématice DTM.

ČÚZK- DTM krajů

METODICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA – DTM WIKI

Metodické postupy a pravidla pro pořizování, správu a poskytování dat digitální technické mapy krajů. Pracovní prostor Koordinační rady správců Digitální mapy veřejné správy a Digitální technické mapy.

Metodickápracovní skupina DTM

SLOVNÍK DATOVÉHO MODELU

Ontologický popis objektů JVF DTM a s nimi souvisejících reálných objektů.

Slovník datového modelu DTM

SYSTÉM ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ

V případě, že nenajdete relevantní odpovědi na DTM wiki nebo ve Slovníku datového modelu DTM, tak tento nástroj využijete pro případné hledání již položených dotazů nebo vložení nového požadavku.

Systém na řešení požadavků

PORTÁL DMVS

Informační systém Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) slouží jako centrální systém zastřešující krajské systémy digitálních technických map. Poskytuje společné rozhraní pro zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a digitálních technických map krajů. Mimo jiné zajišťuje jednotné rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci digitálních technických map a pro zápis do digitálních technických map krajů.

ČÚZK- Portál DMVS

PORTÁLY DTM KRAJŮ

Odkazy na jednotlivé Informační systémy DTM krajů.

Každý kraj v sekci dokumenty a aktuality prezentuje nezbytné informace.

Informační systém Digitální technické mapy (IS DTM) je určený pro správu a aktualizaci DTM kraje. Nástroj především zobrazuje základní prostorovou situaci (ZPS) a sítě dopravní a technické infrastruktury (DTI) na mapě kraje, umožňuje editaci a správu ZPS, včetně kontroly aktualizačních dat, evidenci aktualizačních podkladů a řízení aktualizace dat DTI. IS DTM slouží též pro výdej dat DTM kraje i reklamaci aktualizačních podkladů.

ČÚZK- DTM krajů